Warunki korzystania ze strony internetowej

Kim jesteśmy

Adres strony to: pl-translations.gr

. pl-translations.gr została stworzona w celu oferowania informacji i usług odwiedzającym.

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego?

Gromadzone przez nas dane osobowe to wyłącznie informacje, które prześlesz nam za pośrednictwem formularza kontaktowego. To po to, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania.

Multimedialne

Odwiedzający witrynę nie mogą pobierać i wyodrębniać danych z obrazów na witrynie.

Formularze kontaktowe

Dane z formularza kontaktowego przechowujemy przez określony czas w celach obsługi klienta, ale nie wykorzystujemy przekazanych w nim informacji do celów promocyjnych.

Cookies

Jeśli korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie, możesz zapisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail w plikach cookie. Są one dla Twojej wygody, abyś nie musiał ponownie wpisywać swoich danych, gdy chcesz ponownie się z nami skontaktować.

Osadzone treści z innych witryn

Strony i artykuły w tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby odwiedzający odwiedził inną witrynę.

Witryny te mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, włączać dodatkowe funkcje śledzenia stron trzecich i śledzić Twoją interakcję z dołączoną treścią, w tym śledzenie interakcji z dołączoną treścią, jeśli masz konto i jesteś zalogowany w tej witrynie .

WARUNKI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY

 • 1. Korzystanie z niego podlega niniejszym warunkom, które odwiedzający są proszeni o uważne przeczytanie i przestrzeganie. W każdym przypadku pobyt odwiedzającego na stronach tej witryny, a także wykorzystanie wszelkich informacji dostarczonych za pośrednictwem tych stron oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych warunków.
 • 2. Zabrania się odwiedzania stron internetowych niniejszego serwisu osobom niepełnoletnim, ponieważ zgodnie z prawem są one skierowane wyłącznie do osób pełnoletnich. Jeżeli osoby niepełnoletnie dobrowolnie odwiedzają strony internetowe lub korzystają z usług dostępnych za pośrednictwem stron tego serwisu, co może zostać uznane za nieodpowiednie lub szkodliwe dla nich, administratorzy tego serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 • 3. Niniejsze warunki mogą zostać zmienione w przyszłości bez powiadomienia. Jednak na tej stronie zawsze będą podane aktualne warunki korzystania z tej witryny.
 • 4. Niniejsza strona internetowa jest używana „tak jak jest”, bez możliwości modyfikacji lub innych ingerencji ze strony osób nie posiadających certyfikatu.
 • 5. Niniejsza strona internetowa może odsyłać poprzez „linki”, hiperłącza lub banery reklamowe do innych stron internetowych, których dostawcy ponoszą pełną odpowiedzialność (cywilną i karną) za bezpieczeństwo, legalność i aktualność treści stron internetowych i ich usług, z wyłączeniem wszelkich odpowiedzialność firmy będącej właścicielem tej strony internetowej, np. orientacyjna odpowiedzialność za prawa własności intelektualnej i przemysłowej lub wszelkie prawa osób trzecich. W związku z tym odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania warunków korzystania z tych witryn i bezpośredniego kontaktowania się z ich dostawcami w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z ich wizytą i/lub użytkowaniem.
 • 6. Poza konkretnymi prawami osób trzecich (intelektualnymi i innymi), cała zawartość, która jest każdorazowo zawarta na tej stronie (orientacyjnie: marki, cechy wyróżniające, zdjęcia, teksty i ogólnie wszystkie pliki), ma charakter intelektualny, handlowy i przemysłowy. własność właścicieli i jest chroniona odpowiednimi przepisami prawa greckiego, wspólnotowego i międzynarodowego. Treści te nie mogą być, w całości ani w części, komercjalizowane, kopiowane, modyfikowane, reprodukowane, retransmitowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób przez jakiegokolwiek użytkownika.
 • 7. Odwiedzający akceptują, zgadzają się i zobowiązują się do zgodnego z prawem i właściwego korzystania z tej strony internetowej, z zastrzeżeniem, między innymi, przepisów dotyczących przesyłania danych z Grecji do państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów trzecich. W związku z tym odwiedzający zgadzają się, jako przykład, a nie ograniczenie, że nie będą korzystać z tej witryny w celu:
 • a) Zaszkodzić nieletniemu.
 • b) Przesyłać lub uzyskiwać dostęp do treści, które:
  i) narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich (np. własność intelektualna i przemysłowa),
  ii) obraża osobowość osób trzecich (np. zniesławiający, rasistowski),
  iii) jest sprzeczny z prawem oraz etyką uczciwą i handlową;
  iv ) narusza w jakikolwiek sposób prywatność oraz prawa osobiste i społeczne osób trzecich.
 • c) Wprowadzać kogokolwiek w błąd co do pochodzenia treści tej witryny, szkodzić w jakikolwiek sposób reputacji właścicieli lub osób trzecich, zagrażać bezpieczeństwu ich sieci, uniemożliwiać odwiedzającym dostęp do tej witryny lub dowolna usługa hostowana w sieci właścicieli lub ominięcie przez nich weryfikacji ich tożsamości.
 • d) Instalować i promować w jakikolwiek sposób wszelkiego rodzaju niechciane lub nieautoryzowane reklamy lub niezamówione wiadomości elektroniczne (spam), piramidy finansowe i wszelkie inne formy promocji niechcianych treści, a także instalować i promować reklamy bez pisemnej zgody właścicieli.
 • e) Instalować, promować i/lub udostępniać treści, które zawierają wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod elektroniczny, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, niszczenia lub ograniczania działania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uniemożliwiania innym odwiedzającym korzystania z tej witryny. W każdym przypadku niezgodności z prawem lub sprzeczności z niniejszymi Warunkami korzystania z tej witryny, odwiedzający są zobowiązani do zrekompensowania właścicielom wszelkich szkód pozytywnych i wynikowych. Nieskorzystanie przez beneficjentów z praw wynikających z niniejszych Warunków nie oznacza zrzeczenia się tych praw.
 • 8. Aby uzyskać dostęp do niektórych usług lub połączyć się z niektórymi witrynami, właściciele mogą zostać poproszeni o podanie danych odwiedzającego w celu nadania odpowiedniego kodu dostępu (lub kodów). Powyższe dane muszą być zawsze prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Odwiedzający są odpowiedzialni za wszystkie operacje wykonywane przy użyciu hasła i są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia firmy właściciela o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła i każdym (nawet potencjalnym) naruszeniu bezpieczeństwa. Dane te w żadnym wypadku nie są ujawniane przez właścicieli osobom trzecim. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody, które mogą wyniknąć z samowolnego lub nielegalnego użycia hasła przez osoby trzecie, z powodu jego wycieku lub z jakiegokolwiek innego powodu i zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania od odwiedzającego, w przypadku wszelkiego rodzaju szkody spowodowane arbitralnym lub nielegalnym użyciem hasła. Właściciele mają prawo w dowolnym momencie odmówić przyznania kodu dostępu lub anulować przydzielony kod lub zakończyć świadczenie tych usług odwiedzającemu oraz odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z tej witryny w przypadku naruszenia Warunków użytkowania.
 • 9. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkowników za jakikolwiek wyciek ich danych osobowych w wyniku korzystania przez nich za pośrednictwem stron niniejszego serwisu z produktów i usług osób trzecich.
 • 10. Właściciele mogą wykorzystywać sesyjne pliki cookie do identyfikacji odwiedzającego. Cookies sesyjne to małe fragmenty kodu, które są przechowywane w pamięci komputera odwiedzającego, nie zwracają uwagi na żaden dokument ani plik z jego komputera i są używane wyłącznie w celu ułatwienia odwiedzającemu dostępu do określonych usług i (czasami) ze względów statystycznych , w celu określenia obszarów, w których usługi tego serwisu są przydatne lub popularne lub w celach marketingowych. Odwiedzający może skonfigurować swój serwer tak, aby nie otrzymywał plików cookie sesji, zarówno w całości, jak i indywidualnie. W takim przypadku odwiedzający nie będzie mógł mieć dalszego dostępu do tych usług.
 • 11. Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie ich zmiany podlegają prawu greckiemu. W przypadku wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy, jako właściwe wyznacza się sądy rzeczowe w Atenach

O polityce cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób je wykorzystujemy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie oraz w jaki sposób te informacje są wykorzystywane i jak kontrolować preferencje dotyczące plików cookie.

W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę z oświadczenia o plikach cookie na naszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe w naszej Polityce prywatności. Twoja zgoda dotyczy następującej strony internetowej:

 pl-translations.gr 

JAKIE SĄ COOKIES;

Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane przez przeglądarkę na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym i ogólnie na urządzeniu.

Każdy plik cookie zawiera takie informacje, jak zwykle nazwa strony, z której pochodzi, jego „żywotność” (tj. jak długo pozostanie na Twoim urządzeniu) oraz wartość, którą zazwyczaj jest liczba.

Zasadniczo pliki cookie umożliwiają witrynom przechowywanie różnych anonimowych informacji, takich jak preferencje odwiedzającego lub czy ponownie odwiedził witrynę.

Na tej stronie pliki cookie są używane w celu ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronie, lepszego dostosowania jej do Twoich zainteresowań i potrzeb oraz poprawy jej użytkowania i funkcjonalności. Na przykład, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową z otwartymi komentarzami, plik cookie pomaga połączyć go z formularzem opinii.

Ponadto pliki cookie służą do tworzenia anonimowych statystyk ruchu. Nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie plików cookie. Pliki cookies są przechowywane wyłącznie na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie komórkowym), a serwis nie przechowuje żadnych plików ani baz danych z Twoimi danymi osobowymi.

Jak ich używamy cookies;

Podczas odwiedzania tej witryny mogą być tworzone następujące rodzaje plików cookie.

Pliki cookie poprawiające wydajność witryny
Pliki cookie do anonimowych statystyk ruchu
Pliki cookie dla funkcji Google Analytics
Inne pliki cookie stron trzecich (np. sieci społecznościowych)

Jakiego rodzaju cookies Używamy;

Zasadniczo: Niektóre pliki cookie są niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają ani nie przechowują danych osobowych. Na przykład te pliki cookie umożliwiają bezpieczne logowanie się do konta i dodawanie produktów do koszyka i dokonywanie płatności.

Dane statystyczne: Te pliki cookie przechowują informacje, takie jak liczba odwiedzających witrynę, liczba unikalnych użytkowników, które strony witryny zostały odwiedzone, źródło wizyty itp. Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować wydajność witryny oraz obszary, w których potrzebne są ulepszenia.

Marketing: Nasza strona internetowa, jeśli wyświetla reklamy. Te pliki cookie służą do personalizacji reklam, które pokazujemy, tak aby były dla Ciebie istotne. Te pliki cookie pomagają nam również śledzić skuteczność tych kampanii reklamowych.
Informacje przechowywane w tych plikach cookie mogą być również wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców reklam do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych w przeglądarce.

Funkcjonalnie: Są to pliki cookie, które pomagają w niektórych mniej istotnych funkcjach na naszej stronie internetowej. Funkcje te obejmują umieszczanie treści, takich jak filmy lub udostępnianie treści witryny na platformach mediów społecznościowych.

Preferencje: Te pliki cookie pomagają nam zapisywać Twoje ustawienia i preferencje przeglądania, takie jak preferencje językowe, dzięki czemu możesz mieć lepsze i wydajniejsze wrażenia podczas przyszłych wizyt na stronie.

Dezaktywacja cookies w Twojej przeglądarce (browser)

Zazwyczaj przeglądarki internetowe są ustawione tak, aby akceptować wszystkie pliki cookie. Jeśli chcesz, możesz ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie z określonej witryny, była powiadamiana o przechowywaniu plików cookie lub w ogóle nie akceptowała plików cookie.

Jeśli jednak zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie dla naszej strony internetowej, możemy nie być w stanie prawidłowo zapewnić Ci wszystkich funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej. Na przykład usługa komentowania nie będzie mogła wiedzieć, czy jesteś zalogowany, a zatem możesz nie być w stanie komentować.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach plików cookie w różnych przeglądarkach, przydatne mogą być poniższe linki. Alternatywnie, kliknij opcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub zapoznaj się z informacjami o konkretnym programie.

Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox
Opera

Przydatne linki do cookies

Ustawienia reklam Google
Zarządzaj plikami cookie firmy reklamowej dla USA
Zarządzanie plikami cookie firm reklamowych dla UE
All About Cookies