Zakres usług

pl-translations.gr

Oferujemy najlepsze usługi dla Ciebie

Jeśli potrzebują Państwo pomocy profesjonalnego tłumacza języka greckiego z długoletnim doświadczeniem w dokonywaniu oficjalnych tłumaczeń na wysokim poziomie - jestem do Waszej dyspozycji.

certifying-paper-2021-09-24-03-07-01-utc
Flag of Greece - Officially adopted by the First National Assembly at Epidaurus on 13 January 1822.

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione / certyfikowane

Tłumaczenia sporządzone w formie elektronicznej lub pisemnej opatrzone unikatowym numerem seryjnym i kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza – do użytku w instytucjach i urzędach publicznych (dodatkowo w niektórych przypadkach także z pieczątką tłumacza, łączącą oryginał z tłumaczeniem)
closeup-image-of-a-hand-writing-on-blank-notebook-2021-10-21-03-33-13-utc
Flag of Greece - Officially adopted by the First National Assembly at Epidaurus on 13 January 1822.

Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione

Tłumaczenia nie wymagające numeru seryjnego, cyfrowego podpisu – są to tłumaczenia głównie wykonywane na użytek własny lub wewnętrzne potrzeby firmy, np. teksty marketingowe, reklamowe, umieszczane na banerach, plakatach, ulotkach czy stronach internetowych
online-teacher-distant-learning-language-video-call-recording-vlog-covid-19.jpg
Flag of Greece - Officially adopted by the First National Assembly at Epidaurus on 13 January 1822.

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione

Tłumaczenie dokonywane ustnie, zazwyczaj podczas sporządzania wszelkiego rodzaju aktów notarialnych lub w sądach, gdzie w procedurze jedną ze stawających stron jest osoba nie władająca językiem greckim, najczęściej nie będąca też obywatelem Grecji
three-women-indoor-using-computer-business-multita-2022-01-19-00-30-37-utc
Flag of Greece - Officially adopted by the First National Assembly at Epidaurus on 13 January 1822.

Tłumaczenia ustne nieuwierzytelnione

Tłumaczenia zwykłe, nie mające oficjalnego charakteru - są to tłumaczenia ustne wykonywane głównie na użytek własny.

Kategorie dokumentów do tłumaczenia, jak m.in. wszelkiego rodzaju dokumenty USC i UM, Szkolne, Prawne, Sądowe, Farmaceutyczne, Medyczne, Technologiczne, Handlowe, Finansowe, Unijne – wyszczególnione są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Dziennik Ustaw 31/Α/28-2-2021 art. 148).

Zgodnie z art. 148 ustawy 4781/2021 istnieją cztery kategorie dokumentów do tłumaczenia, które są wspólne dla dokumentów państwowych jak i prywatnych:

KATEGORIA A

Akty urodzenia, Zaświadczenia chrztu, ślubu, zgonu, o stanie cywilnym, Zaświadczenia o niekaralności, Zaświadczenia Urzędów miejskich gminnych i inne, Prawa jazdy, Dowody osobiste i Paszporty, Zaświadczenia lekarskie bez medycznych określeń, Karty pobytu, Wezwania dla świadków, Poświadczenie APOSTILLE, Osobiste dokumenty, pisma i listy prywatne.

KATEGORIA B

Zaświadczenia szkolne (świadectwa - dyplomy), Analityczne wykazy ocen, Zaświadczenia o studiach, Zaświadczenia (medyczne, wojskowe), Pisma formalne, Deklaracje podatkowe, Zaświadczenia o rezydencji podatkowej, Faktury - rachunki, Zaświadczenia (wydane przez Urzędy, Instytucje, Banki, Unię Europejską itp), Dokumenty Krajowego Rejestru Karnego, Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, Zezwolenia na pracę, Opinie o pracownikach, Oficjalne Deklaracje, CV zwykłe, Ogłoszenia - Zamieszczenia w prasie, Zwykła korespondencja greckich urzędów państwowych z organizacjami międzynarodowymi i UE.

KATEGORIA C

Medyczne raporty diagnostyczne, Orzeczenia sądowe - protokoły sądowe - pełnomocnictwa i upoważnienia, Umowy kupna-sprzedaży, Umowy wynajmu, Statuty i Akty zakładania firm, spółek - związków, Odpisy z KRS, Dokumenty z ekonomiczno - techniczno - naukowymi określeniami, Informacje o systemie szkolnictwa, Bilanse firm, Dzienniki ustaw, Ogłoszenia - Zamieszczenia w prasie (z terminologią), Osobiste dokumenty, pisma i listy prywatne (z terminologią), Testamenty, CV z terminologią, Decyzje urzędowe dotyczące zezwoleń na pracę, Umowy o pracę, Teksty prasowe internetowe, Przemówienia, Protokoły posiedzeń, Kompleksowa korespondencja greckich służb państwowych z organizacjami międzynarodowymi i UE, Sprawozdania z i do UE, Teksty aktów prawnych UE, Dokumenty o politycznym znaczeniu (komunikaty, przemówienia), Dokumenty związane ze sprawami sądowymi (wnioski o pomoc prawną, międzynarodowy i europejski nakaz aresztowania, europejski nakaz dochodzeniowy), Dokumenty związane z polityką UE, Skrypty (polityczne, dziennikarskie).

KATEGORIA D

Pisma sporządzone odręcznie takie jak:

Raporty medyczne, Orzeczenia sądowe - pełnomocnictwa - protokoły sądowe, Zeznania świadków, Dokumenty ekonomicznο - techniczno - naukowe, Wyroki rozwodowe, Dokumenty osobiste – nieoficjalne pisma, Życiorysy z terminologią, Decyzje służbowe dotyczące pozwoleń na pracę, Testamenty, Raporty z autopsji, Akty z greckich lub zagranicznych Urzędów Stanu Cywilnego.

Potrzebujesz profesjonalnego certyfikowanego tłumaczenia?

Wykonanego sprawnie, rzetelnie i terminowo przy zachowaniu wysokiej jakości merytorycznie tłumaczonych tekstów

Skontaktuj się ze mną