Kilka słów o mnie

Konkurencyjna cena

Wieloletnie doświadczenie

Dostawa tego samego dnia

Pełna dyskrecja

Renata Papadakou

Certyfikowane Tłumaczenia z języka greckiego na polski i na odwrót

Swoją karierę zawodową w dziedzinie oficjalnych tłumaczeń polsko-greckich i grecko-polskich rozpoczęłam w 1996 roku, kiedy to po pomyślnym zaliczeniu egzaminów zostałam zatrudniona jako tłumacz języka polskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Greckiej (Wydział Tłumaczeń mieszczący się w Atenach dawniej na Voukourestiou 3, przez pewien czas na Akadimias 3 i później na Arionos 10).

Przez cały ten okres 27 lat pracowałam wyłącznie w zawodzie tłumacza, dokonując dla Wydziału Tłumaczeń w ramach swoich obowiązków oficjalne tłumaczenia z j.polskiego na j.grecki i na odwrót - dla Urzędów, Instytucji Państwowych Grecji i Polski a także dla osób fizycznych oraz firm z kraju i za granicy.

Celem kontynuacji działalności Wydziału Tłumaczeń w Atenach ul.Arionos 10, które zostało zamknięte, MSZ Republiki Greckiej wprowadziłο od 1 września 2021 w ramach nowej Ustawy, zmodernizowaną procedurę dokonywania oficjalnych certyfikowanych tłumaczeń.

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Zagranicznych (Nr Π23ΜΕΤ 34908/2021 ΦΕΚ 3149/Β/19-7-2021) tłumacze byłego Wydziału Tłumaczeń MSZ-u zostali wpisani (w kolejności alfabetycznej) do nowego Rejestru Certyfikowanych Tłumaczy podlegających pod MSZ Republiki Greckiej. Osobiście więc jako tłumacz oficjalny języka polskiego MSZ-u RG, kontynuuję od 01-09-2021 swoją profesjonalną działalność korzystając z uprawnień tłumacza certyfikowanego, przyznanego mi w 2021 roku na podstawie Ustawy i wpisu do Rejestru Certyfikowanych Tłumaczy przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych z nr 100

Sukces Projektów
100%
Zadowoleni Klienci
100%

Swoją zawodową działalność tłumacza - a jest to moje wyłączne zajęcie - traktuję z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Dlatego też gwarantuję rzetelne i zawsze w ustalonym terminie wykonanie tłumaczenia zleconego mi z jakiejkolwiek dziedziny dokumentu czy pisma (m.in. prawnicze, lekarskie, szkolne, techniczne) zgodnie z zasadami profesjonalnej sztuki przekładu, precyzją w oddaniu zawartych w nim treści.

W swojej pracy cenię sobie różnorodność i ciągłą możliwość poszerzania swoich horyzontów, dzięki czemu nie ma w niej miejsca na rutynę. Zlecenia traktuję jako kolejne wyzwania, pozwalające wykazać się dociekliwością w analizie tekstu źródłowego, a także dbałością językową przy jednoczesnym fachowym doszlifowywaniu wersji ostatecznej.

pl-translations.gr

Poufność

Zapewniam pełną dyskrecję w związku z dostępem do osobistych czy poufnych informacji, do czego zobowiązuje mnie, jak każdego certyfikowanego tłumacza - Ustawa Prawna. Osobiście stosuję się w pełni do procedury i przepisów ustawy o zawodzie tłumacza certyfikowanego i jestem zobowiązana do zachowania ścisłej tajemnicy zawodowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione / certyfikowane

Tłumaczenia sporządzone w formie elektronicznej lub pisemnej opatrzone unikatowym numerem seryjnym ...

Tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione

Tłumaczenia nie wymagające numeru seryjnego, cyfrowego podpisu ...

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione

Tłumaczenie dokonywane ustnie zazwyczaj w sądach lub przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju aktów notarialnych ...

Tłumaczenia ustne nieuwierzytelnione

Tłumaczenia zwykłe, nie mające oficjalnego charakteru - są to tłumaczenia ustne wykonywane głównie ...

Renata Papadakou

Doświadczenie zawodowe ponad 27 lat

Dzięki wykonywaniu zawodu tłumacza przez 27 lat uzyskałam bogate i różnorodne doświadczenie translatorskie w różnych dziedzinach wiedzy, przede wszystkim przy dokonywaniu głównie urzędowych oficjalnych tłumaczeń m.in. dokumentów prawnych, medycznych, administracyjnych, technicznych i z wielu innych dziedzin. Jako tłumacz wykonywałam tłumaczenia dla osób fizycznych, firm, biur, organizacji, instytucji jak też dla całego sektora państwowego np. dla Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Żeglugi, Ministerstwa Obrony Narodowej, MSW, Ministerstwa Edukacji, Urzędów Celnych itp. Ponadto wielokrotnie uczestniczyłam w różnego rodzaju Komisjach Egzaminacyjnych dla Ministerstwa Edukacji i Nauki, wraz z Attaché Ambasady RP w Atenach, jako egzaminator zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, a także dla Ministerstwa Turystyki (Szkoła dla przewodników turystycznych)

Niejednokrotnie świadczyłam usługi tłumaczeń ustnych w Sądach oraz w Biurach Notarialnych czy Adwokackich.

Lokalizacja

Zografou, Ateny, Grecja

Email

r.papadakou@yahoo.gr
info@pl-translations.gr

Telefon

+30 6976314106
+30 210 7488 351

Godziny pracy

W dni powszednie: 08:00 - 18:00
W soboty: 08:00 - 15:00

Zapraszam do kontaktu i współpracy

Poza bezpośrednim przybyciem istnieje także:

Możliwość wysyłki dokumentów pocztą lub kurierem

Możliwość wysyłki zeskanowanych dokumentów na E-mail (np. w formacie PDF)

Możliwość zapłaty na rachunek bankowy

Możliwość otrzymania certyfikowanego tłumaczenia nawet tego samego dnia

Renata Papadakou

Jako Tłumacz Certyfikowany Ministerstwa Spraw Zagranicznych Grecji z Nr Rejestru 100 całkowicie uprawniona na podstawie Art. 146 Ustawy 4781/2021 wykonuję oficjalne certyfikowane tłumaczenia z języka greckiego na język polski i na odwrót wszelkiego rodzaju pism i dokumentów publicznych i prywatnych. Całkowite stosowanie odpowiednich przepisów ustawodawstwa greckiego zapewnia pełną akceptację certyfikowanych tłumaczeń i możliwość ich legalnego użytku we wszystkich urzędach, instytucjach oraz organach administracyjnych lub sądowych w Grecji i za granicą.

Współpracuję także - głównie w przypadkach łączonych dwujęzycznych tłumaczeń - z certyfikowanymi tłumaczami innych języków, którzy również są zarejestrowani w ewidencji MSZ Republiki Greckiej.