Επικοινωνία

Στείλτε μήνυμα

Διεύθυνση

Ζωγράφου Αττικής

Email

r.papadakou@yahoo.gr
info@pl-translations.gr

Ωρες εργασίας

Καθημερινές: 08:00 - 18:00
Σάββατα: 08:00 - 15:00

Τηλέφωνο

+30 6976 314 106
+30 210 7488 351

Φόρμα επικοινωνίας

Οι πιστοποιημένες μεταφράσεις που πραγματοποιώ, ως επίσημες μεταφράσεις ΥΠΕΞ φέρουν «Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή» και «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode) σύμφωνα με το Ν. 4781/2021 και την από 21-07-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Π23ΜΕΤ-38227 (ΦΕΚ Β 3482/30.07.2021) και επομένως δεν χρήζουν περαιτέρω επικύρωσης.