Λίγα λόγια για εμένα

Ανταγωνιστική τιμή

Πολυετής εμπειρία

Αυθημερόν παράδοση

Πλήρης εχεμύθεια

Ρενάτα Παπαδάκου

Επίσημες πιστοποιημένες μεταφράσεις από την πολωνική γλώσσα προς την ελληνική και αντιστρόφως

Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία στον τομέα των επίσημων μεταφράσεων ξεκίνησε το έτος 1996, όταν με Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίστηκα κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία άριστης γλωσσομάθειας και μεταφραστικής επάρκειας ως επίσημη μεταφράστρια της Πολωνικής γλώσσας στη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ.

Σε όλη αυτή την θητεία των 27 ετών, εργάστηκα αποκλειστικά ως επίσημη μεταφράστρια για το Μεταφραστικό Τμήμα (το οποίο βρισκότανε παλιότερα στη Βουκουρεστίου 3, για ένα διάστημα στην Ακαδημίας 3 και αργότερα στην Αρίωνος 10) και διενεργούσα στο πλαίσιο των καθηκόντων μου επίσημες μεταφράσεις από τα πολωνικά στα ελληνικά και αντιστρόφως – για γραφεία, κρατικούς φορείς της Ελλάδας και της Πολωνίας, καθώς και για ιδιώτες και εταιρείες από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Μετά την κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας την 1/9/2021 σύμφωνα με το άρθρο 478 παρ. 6 του Ν. 4781/2021 το Υπουργείο Εξωτερικών για την συνέχιση των επίσημων επικυρωμένων μεταφράσεων εφάρμοσε νέα εκσυγχρονισμένη διαδικασία.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Π23ΜΕΤ-34908/2021 ΦΕΚ 3149/Β/19-7-2021) εντάχθηκα αυτοδικαίως στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών και από την 01-09-2021 λειτουργώ πλέον ως επίσημη πιστοποιημένη μεταφράστρια με αριθμό μητρώου ΠΜ 100 –

Επιτυχία Έργων
100%
Ευχαριστημένοι Πελάτες
100%

Συνεχίζω επομένως ως επίσημη μεταφράστρια του ΥΠΕΞ την μοναδική επαγγελματική μου δραστηριότητα στον τομέα των πιστοποιημένων μεταφράσεων με συνέπεια, πλήρη αφοσίωση, αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνω οποιουδήποτε τομέα κείμενα και έγραφα (νομικά, ιατρικά, σχολικά, τεχνολογικά, επιστημονικά κα.) και εγγυώμαι ότι οι μεταφράσεις μου είναι αξιόπιστες και εκτελεσμένες σύμφωνα με τις αρχές της επαγγελματικής τέχνης μεταφράσεων, εξασφαλίζοντας ύψιστου επιπέδου επίσημη μετάφραση, παραδοτέα πάντα εντός της συμφωνημένης προθεσμίας.

Στην επαγγελματική μου ενασχόληση εκτιμώ παράλληλα και τη διαφορετικότητα, τη συνεχή δυνατότητα να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Κάθε ανάθεση μετάφρασης την αντιμετωπίζω ευσυνείδητα ως νέα πρόκληση. Μεριμνώ για την πιστότητα στην απόδοση του περιεχομένου του αρχικού κειμένου και επιλέγοντας με απόλυτη ακρίβεια την αρμόζουσα ορολογία κατοχυρώνω την τελική επαγγελματική μορφή της επίσημης μετάφρασης.

pl-translations.gr

Εμπιστευτικότητα

Διασφαλίζω επίσης την πλήρη εχεμύθεια και συμμορφώνομαι απολύτως με τη διαδικασία και τις διατάξεις του Νόμου περί Πιστοποιημένων Μεταφραστών και δεσμεύομαι από το επαγγελματικό απόρρητο καθώς και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Γραπτές πιστοποιημένες μεταφράσεις

Μεταφράσεις που συντάσσονται σε ηλεκτρονική ή γραπτή μορφή και φέρουν τον μοναδικό σειριακό...

Γραπτές μη πιστοποιημένες μεταφράσεις

Μεταφράσεις που δεν φέρουν τον μοναδικό σειριακό αριθμό και την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή...

Πιστοποιημένη διερμηνεία

Μετάφραση που γίνεται προφορικά, συνήθως στα δικαστήρια ή κατά τη σύνταξη των πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών...

Μη πιστοποιημένη διερμηνεία

Τυπικές μεταφράσεις που δεν έχουν επίσημο χαρακτήρα - πρόκειται για διερμηνείες που γίνονται κυρίως...

Ρενάτα Παπαδάκου

Εμπειρία πάνω από 27 χρόνια

Εντός της πολυετής μου θητείας ως επίσημη μεταφράστρια ΥΠΕΞ έχω αποκτήσει πλούσια μεταφραστική εμπειρία σε διάφορους γνωστικούς τομείς, διότι διεκπεραίωνα κυρίως επίσημες υπηρεσιακές μεταφράσεις, π.χ. στους νομικούς, ιατρικούς, διοικητικούς, τεχνικούς και πολλούς άλλους τομείς, διενεργούσα μεταφράσεις για ιδιώτες, εταιρείες, γραφεία, οργανισμούς, φορείς καθώς και για ολόκληρο τον κρατικό τομέα, όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργείο Άμυνας, Τελωνεία, Αστυνομικά Τμήματα κλπ. Επιπλέον, έχω συμμετάσχει πολλές φορές ως διερμηνέας και εξεταστής, μαζί με την Attaché της Πολωνικής Πρεσβείας, στις εργασίες διαφόρων Εξεταστικών Επιτροπών για το Υπουργείο Παιδείας (τόσο για μαθητές όσο και για τους καθηγητές) καθώς και για το Υπουργείο Τουρισμού (Σχολή Ξεναγών).

Έχω παράσχει επί σειρά ετών υπηρεσίες διερμηνείας στα Δικαστήρια, στα Συμβολαιογραφικά και Δικηγορικά Γραφεία, και διάφορες επιχειρηματικές διερμηνείες σε Εταιρίες.

Τοποθεσία

Ζωγράφου Αττικής

Email

r.papadakou@yahoo.gr
info@pl-translations.gr

Τηλέφωνο

+30 6976314106
+30 210 7488 351

Ώρες εργασίας

Καθημερινές: 08:00 - 18:00
Σάββατα: 08:00 - 15:00

Σας προσκαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου

Πέραν της απευθείας προσέλευσης υπάρχει επίσης:

Δυνατότητα αποστολής και με Κούριερ πανελλαδικά

Δυνατότητα αποστολής και με email σε μορφή PDF

Δυνατότητα πληρωμής μέσω τραπέζης

Δυνατότητα αυθημερόν παράδοσης της πιστοποιημένης μετάφρασης

Ρενάτα Παπαδάκου

Ως Πιστοποιημένη Μεταφράστρια του ΥΠΕΞ με Αρ. Μητρώου 100 πλήρως εξουσιοδοτημένη βάσει του άρθρου 146 του Ν. 4781/2021 διενεργώ επίσημες πιστοποιημένες μεταφράσεις πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων από και προς την πολωνική γλώσσα. Η ακέραια εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας διασφαλίζει την πλήρη αποδοχή των πιστοποιημένων μεταφράσεων και τη νόμιμη χρήση τους σε όλες τις υπηρεσίες, οργανισμούς, φορείς και διοικητικές ή δικαστικές αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνεργάζομαι επίσης – ιδίως σε περιπτώσεις ενιαίων δίγλωσσων μεταφράσεων – με διάφορους πιστοποιημένους μεταφραστές άλλων γλωσσών, που είναι και αυτοί εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών