Πιστοποιημένη Μεταφράστρια Πολωνικής Γλώσσας του ΥΠΕΞ

Επίσημες Πιστοποιημένες Μεταφράσεις από και προς την Πολωνική Γλώσσα

0 +

Πιστοποιημένες Μεταφράσεις

0 +

Χρόνια Εμπειρίας

0 +

Έγγραφα σε ιδιώτες

0 +

Έγγραφα σε δημόσιες υπηρεσίες

0 +

Επιχειρήσεις

Polish-Greek Certified Translator M.F.A

Σχετικά με εμένα

Γιατί να επιλέξετε το δικό μου γραφείο μεταφράσεων;

Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία στον τομέα των επίσημων μεταφράσεων ξεκίνησε το έτος 1996, όταν με Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίστηκα κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία άριστης γλωσσομάθειας και μεταφραστικής επάρκειας ως επίσημη μεταφράστρια της Πολωνικής γλώσσας στη Μεταφραστική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ.

«Η μετάφραση, είναι μία πολύπλοκη νοητική διαδικασία που απαιτεί μυαλό, φαντασία και εξειδικευμένη γνώση από πλευράς μεταφραστή ο οποίος βάσει της ιδανικής κατανόησης του πρωτοτύπου συνθέτει ένα ύψιστης ποιότητας τελικό αποτέλεσμα».

Ρενάτα Παπαδάκου – Επίσημη Μεταφράστρια

pl-translations.gr

Επίσημες μεταφράσεις υψηλού επιπέδου

Συνεργάζομαι επίσης – ιδίως σε περιπτώσεις ενιαίων δίγλωσσων μεταφράσεων –
με διάφορους πιστοποιημένους μεταφραστές άλλων γλωσσών, που είναι και αυτοί εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Εξωτερικών

DSC_0201.renata
Flag of Greece - Officially adopted by the First National Assembly at Epidaurus on 13 January 1822.

Ρενάτα Παπαδάκου

Η επαγγελματική μου σταδιοδρομία στον τομέα των επίσημων μεταφράσεων ξεκίνησε το έτος 1996, όταν με Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίστηκα κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία άριστης γλωσσομάθειας…

20220706_214416
Flag of Greece - Officially adopted by the First National Assembly at Epidaurus on 13 January 1822.

Φάσμα Υπηρεσιών

Γραπτές πιστοποιημένες μεταφράσεις Μεταφράσεις που συντάσσονται σε ηλεκτρονική ή γραπτή μορφή και φέρουν τον μοναδικό σειριακό αριθμό και εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του μεταφραστή για χρήση σε οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες…

Flag of Greece - Officially adopted by the First National Assembly at Epidaurus on 13 January 1822.

Νέα Διαδικασία Επίσημων Μεταφράσεων

Σε αναπλήρωση της διαδικασίας επίσημης μετάφρασης, από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τον Ν. 4781/2021, ισχύει στην Ελλάδα νέα, εκσυγχρονισμένη και απλουστευμένη διαδικασία μετάφρασης…